LSC

Linköping Shooting Club (LSC) är en lokalförening ansluten till förbundet International Practical
Shooting Confederation Sverige (IPSC Sverige) och verkar i enlighet med de principer och stadgar som
antagits av IPSC Sverige.

LSC är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, öppen för alla utan särskiljning av
något slag, där individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma
angelägenheter.

I LSC möts individer för att utöva dynamiskt skytte som fysisk aktivitet för att erhålla motion,
rekreation och tillfredsställelse eller uppnå tävlingsresultat med hänsyn till vars och ens
förutsättningar.

LSC verkar för att främja, bevara samt utveckla konsten avancerat dynamiskt skytte, med säkerhet
och kvalitet präglat i all verksamhet.